2 juni gaan wij (boot 1: Bart, Cas, Martijn, Maarten & stuur: Wies, boot 2: Anne-Lokke, Barbara, Miranda en Lotte) de ringvaart roeien. Sinds januari zijn wij aan het trainen om deze 100 km lange roeiwedstrijd te halen. Naast dit sportieve doel doen we aan deze wedstrijd mee om geld op te halen voor KDC AandachtsLab.

KDC AandachtsLab is een kleinschalig en gespecialiseerd kinderdagcentrum (KDC) waar veel aandacht is voor het benutten van de mogelijkheden van kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB), gericht op ontwikkeling en optimale kwaliteit van leven. 

EMB kinderen hebben zowel ernstig verstandelijke als ernstig motorische beperkingen. Ze hebben zeer specifieke en intensieve zorg nodig, en tegelijk willen zij zich – net als andere kinderen – ontwikkelen. Bewegen staat centraal bij KDC AandachtsLab. Niet alleen omdat het medisch noodzakelijk is, maar ook als middel bij het maken van contact. Bewegen als spel en voor plezier is bovendien een belangrijke stimulator voor ontwikkeling.  

Momenteel zijn ze bezig met de bouw van een therapeutisch zwembad. Dit (warm)waterbad is uitermate geschikt voor EMB kinderen om te rekken, strekken en bewegen, maar ook juist om bepaalde spieren te ontspannen (spasme) en gewrichten te ontlasten waardoor optimaal ontspannen kan worden. 

Bewegen kan bij kinderen met EMB leiden tot betere communicatie met de omgeving, het behouden en/of uitbreiden van motorische vaardigheden en een betere gezondheid. Het zou vervolgens kunnen leiden tot een betere kwaliteit van leven.

De verbouwing van het zwembad wordt volledig betaald vanuit fondsenwerving. Met de opbrengst van de Ringvaart Regatta sponsoractie wil KDC AandachtsLab handicap specifieke hulpmiddelen voor het zwembad aanschaffen, zoals een douchebrancard en diverse drijfhulpmiddelen.

Steun ons en draag je steentje bij aan deze mooie stichting. Alle donaties zijn welkom!