De inschrijvingen van de 48ste OC&C Ringvaart Regatta zullen in maart 2023 open gaan.

Wij hanteren VOL = VOL. Om verzekerd zijn van een plek raden wij aan om op tijd in te schrijven! De inschrijving dient te worden gedaan via het inschrijfsysteem van de KNRB. Dit betekent dat het bestuur van de vereniging waar u roeit/de boot van gebruikt de ploeg moet inschrijven.

Voor de inschrijving moeten er gegevens van de roeiers ingevuld worden. De gegevens die u nodig hebt zijn de namen van alle roeiers en stuur en één e-mailadres van iemand uit de ploeg waar het hoofdcontact vanuit ons mee gevoerd dient te worden. Verder heeft elke roeier een KNRB-lidmaatschap nodig. Wij raden aan om voor roeiers die geen lid zijn bij een roeivereniging een ‘proeflidmaatschap’ te nemen, zoals ook gedaan wordt bij lenteroeien. Aangezien een proeflidmaatschap slechts 3 maanden geldig is, vragen wij voor u om hiermee rekening te houden en dit dus niet al te vroeg aan te vragen vooraf aan de inschrijving. Als u lid bent bij een roeivereniging in het buitenland vragen wij u of deze roeivereniging kan mailen naar de KNRB voor het proeflidmaatschap. 

Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plekken, zullen we uitgaan van de volgorde van inschrijving. Het zal niet met een loting zijn.

In het geval van afgelasting bij noodweer of andere externe factoren organiseren wij een vergelijkbare versie van de 48ste OC&C Ringvaart Regatta, dit is op 14 juni 2023. Bij de inschrijving zal dan ook gevraagd worden of roeiers ook aan de OC&C Ringvaart Regatta op de alternatieve datum willen deelnemen.

Aantekening: Wanneer uw veld niet aanwezig is in het inschrijfsysteem, kunt u zich opgeven voor het veld dat er het meest overeenkomt (dit geldt voor onder andere overnaadse boten en 2- velden). Als u een 2- veld start, schrijf u dan in bij het 2x veld. Als u een C2- veld start, kunt u zich inschrijven bij het C2* veld. Later zal er contact opgenomen worden met alle contactpersonen om de boot in het correcte veld te plaatsen.