Inschrijvingen 48e OC&C Ringvaartregetta

De inschrijvingen van de 48ste OC&C Ringvaart Regatta zullen op 31 maart 2023 om 12:00 uur open gaan. 

Wij hanteren VOL = VOL. Om verzekerd zijn van een plek raden wij aan om op tijd in te schrijven! De inschrijving dient te worden gedaan via het inschrijfsysteem van de KNRB. Dit betekent dat het bestuur van de vereniging waar u roeit/de boot van gebruikt de ploeg moet inschrijven. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plekken, zullen we uitgaan van de volgorde van inschrijving. Het zal niet met een loting zijn. Het maximum aantal boten is 170 en het maximum aantal 8’en is  50. 

Voor de inschrijving moeten er gegevens van de roeiers ingevuld worden. De gegevens die u nodig hebt zijn de namen van alle roeiers en stuur en één e-mailadres van iemand uit de ploeg waar het hoofdcontact vanuit ons mee gevoerd dient te worden. Verder heeft elke roeier een KNRB-lidmaatschap nodig. Wij raden aan om voor roeiers die geen lid zijn bij een roeivereniging een ‘proeflidmaatschap’ te nemen, zoals ook gedaan wordt bij lenteroeien. Aangezien een proeflidmaatschap slechts 3 maanden geldig is, vragen wij voor u om hiermee rekening te houden en dit dus niet al te vroeg aan te vragen vooraf aan de inschrijving. Hieronder is een stappenplan voor het aanmelden bij de KNRB. Als u lid bent bij een roeivereniging in het buitenland vragen wij u of deze roeivereniging kan mailen naar de KNRB voor het proeflidmaatschap.

In het geval van afgelasting bij noodweer of andere externe factoren organiseren wij een vergelijkbare versie van de 48ste OC&C Ringvaart Regatta. Deze zal dan plaatsvinden op 14 juni 2023. Bij de inschrijving zal dan ook gevraagd worden of roeiers ook aan de OC&C Ringvaart Regatta op de alternatieve datum willen deelnemen.

Aantekening: Wanneer uw veld niet aanwezig is in het inschrijfsysteem, kunt u zich opgeven voor het veld dat er het meest overeenkomt (dit geldt voor onder andere overnaadse boten en 2- velden). Als u een 2- veld start, schrijf u dan in bij het 2x veld. Als u een C2- veld start, kunt u zich inschrijven bij het C2* veld. Later zal er contact opgenomen worden met alle contactpersonen om de boot in het correcte veld te plaatsen. 

Inschrijvingen proeflidmaatschap KNRB systeem

De nieuwe manier van inschrijven gaat via het KNRB inschrijfsysteem. Dit betekent dat iemand van het bestuur van de vereniging (die ook voor andere wedstrijden de boten aanmeldt) zelf de boten en roeiers aan moet melden, in plaats van dat de ploeg dat individueel doet. Daarvoor zijn voor elke ploeg de namen nodig, en één e-mailadres waar het hoofdcontact mee gevoerd zal worden. Dit is niet het e-mail-adres van iemand uit het bestuur, maar die van de verantwoordelijke binnen de ploeg. 

Verder heeft elke roeier een knrb-lidmaatschap nodig. Wij raden aan om voor roeiers die geen lid zijn bij een roeivereniging, een ‘proeflidmaatschap’ te nemen, zoals ook gedaan wordt bij lenteroeien. Aangezien een proeflidmaatschap slechts 3 maanden geldig is, raden wij aan hiermee rekening te houden, en dit dus niet al te vroeg aan te vragen.De regeling houdt in dat roeiers, die korter dan 89 dagen in het systeem staan, geen contributie betalen.  Het is dus belangrijk voor de inschrijvende vereniging deze roeiers tijdig weer af te melden.

Het stappenplan voor het inschrijven bij de KNRB is als volgt:

Voor roeiers die al lid zijn van een roeivereniging

  1. Verzamel de gegevens van elke ploeg: Alle namen van iedereen in de ploeg, en één e-mail adres van de hoofdverantwoordelijke van de ploeg. 
  2. Meldt de ploeg aan voor de ringvaartregatta in het systeem van de KNRB. Dit kan gedaan worden door de wedstrijdcommissaris of een andere gemachtigde binnen de vereniging. De inschrijvingen zullen opengaan op 31-03 2023 om 12:00. 

Voor roeiers die nog geen lid zijn van een roeivereniging. 

  1. Verzamel de gegevens van elke ploeg: Alle namen van iedereen in de ploeg, en één e-mail adres van de hoofdverantwoordelijke van de ploeg. 
  2. Maak iedereen (e.v.t. tijdelijk) lid van een roeivereniging. Dit is nodig om iemand te kunnen aanmelden in het KNRB systeem. 
  3. Meld iedereen aan voor het systeem van de KNRB door middel van een gratis proeflidmaatschap. De inschrijvingen zullen open gaan op 31-03, sluiten op 30-04, en de wedstrijd zal op 31-05 plaatsvinden. Daarom zal de aanvraag van het proeflidmaatschap geregeld moeten worden tussen 01-03 en 29-03. 
  4. Meldt de ploeg aan voor de 48e OC&C Ringvaartregatta in het systeem van de KNRB. Dit kan gedaan worden door de wedstrijdcommissaris of een andere gemachtigde binnen de vereniging. De inschrijvingen zullen opengaan op 31-03 2023om 12:00. 
  5. Meldt de deelnemers na de wedstrijd weer af van het KNRB systeem. Na 89 dagen is het niet meer gratis, en wordt het proefabonnement een normaal (betaald) abonnement.