Het volgende startschema is voortgekomen uit de loting op basis van het bootnummer en de streeftijden van desbetreffende ploegen.