Laatste update: Februari 2021

1. Deelname
1.1 Deelname is mogelijk door iedereen, vanaf 18 jaar.
1.2 Het maximum aantal deelnemende ploegen ligt op 180 boten. De toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Na 180 inschrijvingen komt een ploeg op de reservelijst, waarna er gekeken wordt of er nog voldoende capaciteit is voor deze ploegen.
1.3 Inschrijving geschiedt via de website www.ringvaartregatta.nl vanaf 12.00 uur 2 maart 2021 tot 23.59 uur 2 april 2021. Deelname is alleen mogelijk na betaling van het volledige inschrijvingsgeld.
1.4 Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk wanneer de inschrijvingen gesloten zijn. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien de organisatie vaststelt dat er sprake is van overmacht en de inschrijvingen zijn nog open. Als de inschrijvingen dicht zijn bij afgelasting kan de organisatie een deel van het inschrijfgeld houden om kosten te dekken, met als doel op quitte te spelen. 
1.5 De volgende geslachtsklassen worden uitgeschreven:
  –        Mannen.    

–        Vrouwen.

–        Mixed. De ploeg bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. De stuur wordt hierbij niet meegerekend.

–        Vrije samenstelling (voor bepaalde boottypes). De ploeg bestaat uit een willekeurige combinatie van mannen en vrouwen.

–        Indien de ploeg uit minder dan 50% vrouwen bestaat en er geen vrije samenstelling is voor het nummer waarin gestart wordt, zal de ploeg deelnemen in het mannenklassement.

1.6 Elke ploeg dient te starten in het boottype waarin zij zijn ingeschreven.
1.7 Door deel te nemen aan de Ringvaart Regatta wordt er akkoord gegaan met het delen van gegevens met de KNRB.

 

2. Boot
2.1 De boot moet dinsdag 2 juni 2020 tussen 10:00 en 18:00 afgeleverd worden (in geval van de reservedatum 16 juni 2020). Boten die later worden afgeleverd dan dinsdag 2 juni 18:00 (in geval van de reservedatum 16 juni) zullen worden uitgesloten van deelname zonder restitutie van het inschrijvingsgeld. Mocht u niet in staat zijn aan deze eis te voldoen dan wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de Ringvaart Regatta organisatie. Hierop gelden de volgende aanvullingen:
  –         Wanneer een boot dient te worden overgeroeid naar de startlocatie en er worden weersomstandigheden voorspeld waarbij het niet veilig geacht wordt om op dinsdag 2 juni te roeien, behoudt de organisatie het recht om deze ploegen hun boot op een ander gespecificeerd tijdstip te laten afleveren.    

–         De organisatie behoudt het recht om boten op het startterrein te verplaatsen ten behoeve van het versoepelen van de startprocedure.

2.2 Een ploeg dient zelf zorg te dragen voor een boot en toebehoren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor aangebrachte schade tijdens de toertocht.
2.3 De boot zal worden gekeurd bij het te water gaan op 2 juni 2021. De organisatie behoudt zich het recht een boot uit te sluiten mocht deze niet voldoen aan de eisen die hieraan zullen worden gesteld.
2.4 De boot moet voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het reglement voor roeiwedstrijden van de KNRB artikel 17 tot en met artikel 21 (te vinden op https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2019/12/2019-Reglement-voor-Roeiwedstrijden-cross-references-vastgesteld-AV-30.11.2019.pdf).

 

 

 

 

 

3. Wedstrijdverloop
3.1 De ploeg dient ten minste één verantwoordelijke te hebben die de ploeg op de wal volgt. Het telefoonnummer van deze persoon dient bij de organisatie van de Ringvaart Regatta bekend te zijn.
3.2 Bij uitvallen of terugtrekking tijdens de wedstrijd, dient de verantwoordelijke dit mede te delen aan de wedstrijdleiding. Ploegen dienen dan nog steeds verantwoordelijkheid te dragen voor het materieel.
3.3 De boeg draagt gedurende de wedstrijd kleding met signalerende kleur (bijvoorbeeld een fluorescerend geel shirt/hemd).
3.4 De boten krijgen een individuele starttijd. De tijden worden bekendgemaakt via de site op 20 mei.
3.5 Ploegen melden zich tijdig voor de startprocedure op de opgegeven starttijd, zoals gecommuniceerd door de organisatie. Het te laat komen aan de start kan beboet worden (€20 voor skiff, tweeën en vieren en €50 voor achten) en eventueel uitsluiting tot gevolg hebben.
3.6 Te allen tijde gelden de aanwijzingen van vrijwilligers op de kant boven de hiergenoemde regels. De aanwijzingen van vrijwilligers moeten te allen tijde opgevolgd worden.
3.7 Mocht u na zonsondergang (21:55 uur) nog roeiende zijn, dient u een wit rondom schijnend licht te voeren. Boten die na 21:55 uur onverlicht varen zullen gediskwalificeerd worden. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.
3.8 De start zal plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021 vanaf 6:00 uur volgens het tijdschema dat op de site zal worden gepubliceerd onder het kopje veldindeling.
3.9 Een opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg vrij is haar koers te kiezen. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
3.10 De finish moet geschieden voor 00:00 uur in de nacht van 3 op 4 juni 2020.
3.11 De organisatie behoudt zich het recht voor een ploeg uit te sluiten indien zij in de ogen van de organisatie de eindtijd niet gaan halen. Dit is in ieder geval als de ploeg stopplaats C4 (Café Ut Dobbertje) passeert na 18:30u. Ploegen moeten dan de wedstrijd staken en afmeren bij A.L.S.R.V. Asopos de Vliet.
3.12 Indien volgploegen zich niet aan de verkeersregels en/of aanwijzingen van organisatie en betrokken instanties houden en daarmee de continuïteit van het evenement in gevaar brengen, kan de organisatie besluiten de betreffende deelnemende ploeg een tijdstraf te geven of te diskwalificeren en uit de wedstrijd te nemen.

 

4. Route
4.1 Het traject kent verschillende obstakels zoals lage en/of smalle bruggen en een sluis. De brughoogtes en breedtes zijn te vinden in het wedstrijd boekje op de site onder het kopje wedstrijd. Stuurlieden dienen deze hoogtes en breedtes te kennen en te weten of hun ploeg hier onderdoor kan varen zonder bukken.

 

5. Leidschendam
5.1 Bij de sluis in Leidschendam dienen 8-en aan te meren aan bakboord wal, alle andere boten aan stuurboord wal.
5.2 De tijd wordt gestopt wanneer de boot de tijdwaarnemers passeert.
5.3 De boten worden uit het water getild door vrijwilligers van de D.S.R.V. “Laga”. Ploegen dienen in Leidschendam zelf zorg te dragen voor hun riemen.
5.4 De boten mogen uiterlijk 45 minuten in Leidschendam blijven liggen. Hierna moeten de boten door de deelnemers zelf weer in het water worden gelegd.
5.5 De tijd wordt weer gestart op het moment dat de ploeg weer is gestart met roeien en de tijdswaarnemers passeert. Na de 45 minuten wordt de tijd automatisch weer gestart, ook als de deelnemers nog niet gestart zijn met roeien.
5.6 Het inleggen en doorvaren van de ploegen is niet de verantwoordelijkheid van de organisatie.
5.7 De organisatie behoudt zich het recht voor ploegen door de sluis te laten roeien bij Leidschendam in geval van extreme drukte. In dit geval zullen de ploegen dan geen verplichte rustpauze krijgen in Leidschendam.

 

6. Finishterrein
6.1 Het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken en dranken die in een glas of glazen fles zitten mee te nemen op het finishterrein.
6.2 Het is niet toegestaan om confetti te verspreiden op het finishterrein. Schoonmaakkosten kunnen in rekening gebracht worden.
6.3 Boten dienen afgeriggerd te worden in de daarvoor bestemde sporters area, indien niet anders aangegeven door de organisatie.
6.4 Alleen deelnemers en de opgegeven ploegverantwoordelijke zijn toegestaan in de sporters area.

 

7. Klassementen
7.1 RINGVAART REGATTA
7.1.1 Over alle deelnemers bestaat er twee winnaars: een snelste damesploeg en een snelste herenploeg.
7.1.2 De winnaar is de ploeg die het hoogste percentage van het Ringvaart record voor het in gevaren boottype behaalt. De records zijn te vinden op de website (https:ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/records/).
7.2 SPRINTKLASSEMENT
7.2.1 Iedereen voor wie deelname mogelijk is, doet automatisch mee in het Sprintklassement, zodra de inschrijving voor de Ringvaart Regatta voltooid is.
7.2.2 Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers van de Ringvaart Regatta in de nummers zoals gecommuniceerd op de website (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).
7.2.3 Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname.
7.2.4 De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd in zijn geheel af te gelasten.
7.2.5 In geval van afgelasting van de wedstrijd op 2 juni 2021, zal het sprintklassement vervallen op de reservedatum op 16 juni 2021 als gevolg van routewijziging.
7.2.6 Het Sprintklassement voert over het laatste deel van de route van de  Ringvaart Regatta, over een afstand van circa 600 meter. De start is na het passeren van de Abtswoudse Brug te Delft. De finish van het sprintklassement valt samen met de finish van de Ringvaart Regatta. De exacte route is te vinden op de website (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).
7.2.7 De boeien die geplaatst zijn langs de route dienen ter indicatie van de start van het Sprintklassement.
7.2.8 Over alle deelnemers bestaan er twee winnaars: een snelste damesploeg en een snelste herenploeg.
7.2.9 De winnaar is de ploeg die de hoogste ‘Golden Standard’ behaalt. De ‘Golden Standard’ die gehanteerd wordt voor het betreffende boottype is te vinden op de website (https:ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).

 

8. Afgelasting
8.1 Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt dit uiterlijk op dinsdag 2 juni 2020 om 09:00 uur gecommuniceerd naar alle deelnemers. Het evenement zal dan verroeid worden op 16 juni 2021.
8.2 Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht ook niet kan plaatsvinden op 16 juni 2021, wordt mogelijk een, door het bestuur van de D.S.R.V. “Laga” van geval tot geval vast te stellen, percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende ploegen gerestitueerd.
8.3 Indien de wedstrijd op 16 juni 2021 ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt het evenement op dinsdag 15 juni om 09:00 afgelast.
8.4 Door het aanbieden van een reservedatum, is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk bij afgelasten van het evenement op 2 juni 2021.

 

9. Ploeg
9.1 Volgens KNRB Huishoudelijk Reglement artikel 52 is bij deelname aan een roeiwedstrijd een medische keuring dringend geadviseerd. De controle hierop berust bij de roeivereniging waaraan deelnemer verbonden is. Deelname is op eigen risico. Reglement van KNRB is van toepassing.
9.2 Deelnemers worden geacht het reglement te kennen en zich op de hoogte te stellen van de actuele informatie op deze website. Het Binnenvaart Politie Reglement is onverkort van toepassing en “goed zeemanschap” staat voorop.
9.3 Een ploeg bestaat uit maximaal negen bemanningsleden voor een 8, uit maximaal vijf (ongestuurd; vier) bemanningsleden voor een 4, uit maximaal vier (ongestuurd; drie) bemanningsleden voor een 3, uit maximaal drie (ongestuurd; twee) bemanningsleden voor een 2, uit maximaal drie bemanningsleden voor een single wherry en uit maximaal èèn bemanningslid voor een skiff.
9.4 De bemanning mag tijdens de tocht niet worden gewisseld, behalve voor een single en dubbel wherry waarvoor het is toegestaan de roeier te laten ruilen met de stuur.
9.5 Voor alle ploegen geldt dat de stuur telt als bemanningslid.