Laatste update: Februari 2021

1. Deelname
1.1Deelname is mogelijk door iedereen, vanaf 18 jaar.
1.2Het maximum aantal deelnemers ligt op 700 personen. De toelating geschiedt op volgorde van inschrijving. Na 700 inschrijvingen komt een ploeg op de reservelijst, waarna er gekeken wordt of er nog voldoende capaciteit is voor deze ploegen.
1.3Inschrijving geschiedt via de website https://ringvaartregatta.nl/ vanaf 12.00 uur 2 maart 2021 tot 23.59 uur 2 april 2021. Wijzigingen aan de inschrijving worden geaccepteerd tot tot 23.59 uur 2 mei 2021. Deelname is alleen mogelijk na betaling van het volledige inschrijvingsgeld.
1.4Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt indien de organisatie vaststelt dat er sprake is van overmacht.
1.5De volgende geslachtsklassen worden uitgeschreven:
– Mannen.
– Vrouwen.
– Mixed. De ploeg bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. De stuur wordt hierbij niet meegerekend.
– Vrije samenstelling (voor bepaalde boottypes). De ploeg bestaat uit een willekeurige combinatie van mannen en vrouwen.
– Indien de ploeg uit minder dan 50% vrouwen bestaat en er geen vrije samenstelling is voor het nummer waarin gestart wordt, zal de ploeg deelnemen in het mannenklassement.
1.6Elke ploeg dient te starten in het boottype waarin zij zijn ingeschreven.
1.7Door deel te nemen aan de Ringvaart Regatta wordt er akkoord gegaan met het delen van gegevens met de KNRB.
2. Boot
2.1De boot moet maandag 31 mei 2021 of dinsdag 1 juni worden afgeleverd aan de hand van een door de organisatie gemaakte dagindeling (in geval van de reservedatum zal dit maandag 14 juni en dinsdag 15 juni 2021 zijn). Boten die later worden afgeleverd dan dinsdag 1 juni 18:00 (in geval van de reservedatum, 15 juni) zullen worden uitgesloten van deelname zonder restitutie van het inschrijvingsgeld. Mocht u niet in staat zijn aan deze eis te voldoen dan wordt u verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met de Ringvaart Regatta organisatie. Hierop gelden de volgende aanvullingen:
 – Wanneer een boot dient te worden overgeroeid naar de startlocatie en er worden weersomstandigheden voorspeld waarbij het niet veilig geacht wordt om op dinsdag 1 juni te roeien, behoudt de organisatie het recht om deze ploegen hun boot op een ander gespecificeerd tijdstip te laten afleveren.
– De organisatie behoudt het recht om boten op het startterrein te verplaatsen ten behoeve van het versoepelen van de startprocedure.
2.2Een ploeg dient zelf zorg te dragen voor een boot en toebehoren. De organisatie is niet verantwoordelijk voor aangebrachte schade tijdens de toertocht.
2.3De boot zal worden gekeurd bij het te water gaan op 2 juni 2021. De organisatie behoudt zich het recht een boot uit te sluiten mocht deze niet voldoen aan de eisen die hieraan zullen worden gesteld.
2.4De boot moet voldoen aan de eisen zoals gespecificeerd in het reglement voor roeiwedstrijden van de KNRB artikel 17 tot en met artikel 21 (te vinden op https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2019/12/2019-Reglement-voor-Roeiwedstrijden-cross-references-vastgesteld-AV-30.11.2019.pdf).
3. Wedstrijdverloop
3.1De ploeg dient ten minste één verantwoordelijke te hebben die de ploeg op de wal volgt. Het telefoonnummer van deze persoon dient bij de organisatie van de Ringvaart Regatta bekend te zijn.
3.2Bij uitvallen of terugtrekking tijdens de wedstrijd, dient de verantwoordelijke dit mede te delen aan de wedstrijdleiding. Ploegen dienen dan nog steeds verantwoordelijkheid te dragen voor het materieel.
3.3De boeg draagt gedurende de wedstrijd kleding met signalerende kleur (bijvoorbeeld een fluorescerend geel shirt/hemd).
3.4De boten krijgen een individuele starttijd. De tijden worden bekendgemaakt via de site op 19 mei 2021.
3.5Ploegen melden zich tijdig voor de startprocedure op de opgegeven starttijd, zoals gecommuniceerd door de organisatie. Het te laat komen aan de start kan beboet worden (€20 voor skiff, tweeën en vieren en €50 voor achten) en eventueel uitsluiting tot gevolg hebben.
3.6Te allen tijde gelden de aanwijzingen van vrijwilligers op de kant boven de hiergenoemde regels. De aanwijzingen van vrijwilligers moeten te allen tijde opgevolgd worden.
3.7Mocht u na zonsondergang (21:55 uur) nog roeiende zijn, dient u een wit rondom schijnend licht te voeren. Boten die na 21:55 uur onverlicht varen zullen gediskwalificeerd worden. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening.
3.8De start zal plaatsvinden op woensdag 2 juni 2021 vanaf 5:30 uur volgens het tijdschema dat op de site zal worden gepubliceerd onder het kopje veldindeling.
3.9Een opgelopen ploeg mag de oplopende ploeg niet hinderen en moet tijdig wijken zodat de oplopende ploeg vrij is haar koers te kiezen. Veiligheid en sportiviteit dienen bij zowel de opgelopen als de oplopende ploeg de doorslag te geven in de wijze waarop zij elkaar bejegenen.
3.10De finish moet geschieden voor 00:00 uur in de nacht van 2 op 3 juni 2021.
3.11De organisatie behoudt zich het recht voor een ploeg uit te sluiten indien zij in de ogen van de organisatie de eindtijd niet gaan halen. Dit is in ieder geval als de ploeg stopplaats C4 (Café Ut Dobbertje) passeert na 18:30u. Ploegen moeten dan de wedstrijd staken en afmeren bij A.L.S.R.V. Asopos de Vliet.
3.12Indien volgploegen zich niet aan de verkeersregels en/of aanwijzingen van organisatie en betrokken instanties houden en daarmee de continuïteit van het evenement in gevaar brengen, kan de organisatie besluiten de betreffende deelnemende ploeg een tijdstraf te geven of te diskwalificeren en uit de wedstrijd te nemen.
4. Route
4.1    Het traject kent verschillende obstakels zoals lage en/of smalle bruggen en een sluis. De brughoogtes en breedtes zijn te vinden in het wedstrijd boekje op de site onder het kopje wedstrijd. Stuurlieden dienen deze hoogtes en breedtes te kennen en te weten of hun ploeg hier onderdoor kan varen zonder bukken.
4.2Langs de route zullen verscheidene rustlocaties worden gerealiseerd. Per locatie mag er voor maximaal 45 minuten worden aangelegd. Dit is vrijwillig en de kloktijd zal dan ook bij elke stop doorlopen.
5. Finishterrein
5.1Het is niet toegestaan eigen alcoholische dranken en dranken die in een glas of glazen fles zitten mee te nemen op het finishterrein.
5.2Het is niet toegestaan om confetti te verspreiden op het finishterrein. Schoonmaakkosten kunnen in rekening gebracht worden.
5.3Boten dienen afgeriggerd te worden in de daarvoor bestemde sporters area, indien niet anders aangegeven door de organisatie.
5.4Alleen deelnemers en de opgegeven ploegverantwoordelijke zijn toegestaan in de sporters area.
6. Klassementen
6.1RINGVAART REGATTA
6.1.1Over alle deelnemers bestaat er twee winnaars: een snelste damesploeg en een snelste herenploeg.
6.1.2De winnaar is de ploeg die het hoogste percentage van het Ringvaart record voor het in gevaren boottype behaalt. De records zijn te vinden op de website (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).  
  
6.2SPRINTBOKAAL
6.2.1Iedereen voor wie deelname mogelijk is, doet automatisch mee aan de Sprintbokaal, zodra de inschrijving voor de Ringvaart Regatta voltooid is.
6.2.2Deelname is alleen mogelijk voor deelnemers van de Ringvaart Regatta in de nummers zoals gecommuniceerd op de website  (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).
6.2.3Er zijn geen extra kosten verbonden aan deelname.
6.2.4De organisatie behoudt zich het recht om de Sprintbokaal in zijn geheel af te gelasten.
6.2.5Het Sprintbokaal voert over het laatste deel van de route van de Ringvaart Regatta, over een afstand van circa 600 meter. De finish van het sprintbokaal valt samen met de finish van de  Ringvaart Regatta. De exacte route is te vinden op de website (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).
6.2.6De boeien die geplaatst zijn langs de route dienen ter indicatie van de start van het Sprintbokaal.
6.2.7Over alle deelnemers bestaan er twee winnaars: een snelste damesploeg en een snelste herenploeg.
6.2.8De winnaar is de ploeg die de hoogste ‘Golden Standard’ behaalt. De ‘Golden Standard’ die gehanteerd wordt voor het betreffende boottype is te vinden op de website (https://ringvaartregatta.nl/index.php/wedstrijd/sprintbokaal/).
7. Afgelasting
7.1Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt dit uiterlijk op dinsdag 1 juni 2021 om 09:00 uur gecommuniceerd naar alle deelnemers. Het evenement zal dan verroeid worden op 16 juni 2021.
7.2Indien de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht ook niet kan plaatsvinden op 16 juni 2021, wordt mogelijk een, door het bestuur van de D.S.R.V. “Laga” van geval tot geval vast te stellen, percentage van de inschrijfgelden aan de inschrijvende ploegen gerestitueerd.
7.3Indien de wedstrijd op 16 juni 2021 ten gevolge van onvoorziene omstandigheden of overmacht niet kan plaatsvinden, wordt het evenement op dinsdag 15 juni om 09:00 afgelast.
7.4Door het aanbieden van een reservedatum, is restitutie van inschrijfgeld niet mogelijk bij afgelasten van het evenement op 2 juni 2021.
8. Ploeg
8.1Volgens KNRB Huishoudelijk Reglement artikel 52 is bij deelname aan een roeiwedstrijd een medische keuring dringend geadviseerd. De controle hierop berust bij de roeivereniging waaraan deelnemer verbonden is. Deelname is op eigen risico. Reglement van KNRB is van toepassing.
8.2Deelnemers worden geacht het reglement te kennen en zich op de hoogte te stellen van de actuele informatie op deze website. Het Binnenvaart Politie Reglement is onverkort van toepassing en “goed zeemanschap” staat voorop.
8.3Een ploeg bestaat uit maximaal negen bemanningsleden voor een 8, uit maximaal vijf (ongestuurd; vier) bemanningsleden voor een 4, uit maximaal vier (ongestuurd; drie) bemanningsleden voor een 3, uit maximaal drie (ongestuurd; twee) bemanningsleden voor een 2, uit maximaal drie bemanningsleden voor een single wherry en uit maximaal èèn bemanningslid voor een skiff.
8.4De bemanning mag tijdens de tocht niet worden gewisseld, behalve voor een single en dubbel wherry waarvoor het is toegestaan de roeier te laten ruilen met de stuur.
8.5Voor alle ploegen geldt dat de stuur telt als bemanningslid.